Monday, August 26, 2013

Birth Anniversary (26-08)

To,
1 ) Doshi Dharak Pradip Mugatlal
2 ) Gandhi Nandini Himanshu Mahendra Dhirajlal
3 ) Khandor Mahesh Himmatlal
4 ) Mehta Paresh Jaysukhlal Ratilal
5 ) Mehta Arvind Sukhlal
6 ) Mehta Anushri Rajesh Pravinchandra
7 ) Mehta Akhshat Haresh Amulakhrai
8 ) Mehta Jayshree Jayendra Keshavlal
9 ) Jobalia Purvi Bhavit
10) Parekh Munjal Praful Jagjivandas
11) Sanghvi Aman Pravinchandra Tribhovan
12) Sanghvi Chirag Kishor Shantilal
13) Sanghvi Parag Bharat Chandulal
14) Mehta Kejal Hemal
15) Shah Rupa Bharat Jevatlal
16) Shah Vansita Chintan Vasantrai
17) Vakhariya Vasantben Shantilal

From M V J SAMAJ