Saturday, March 9, 2013

Birth Anniversary (09-03)


1 ) Gandhi Shantilal Kalidas
2 ) Mehta Darshana Sujit Chandrakant Vanechand
3 ) Mehta Usha Chamanlal Jivraj
4 ) Mehta Sohil Bharat Vinodrai
5 ) Mehta Beena Shailesh Prabhashankar
6 ) Shah Kamini Parag Ratilal
7 ) Shah Bhavik Jitendra Nalinkumar
8 ) Sheth Alka Nishant Chandravadan
9 ) Sheth Jagdish Kantilal
10) Vora Jil Mukesh Maneklal
11) Vora Navin Dungarshi

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.