Thursday, July 4, 2013

Birth Anniversary (04-07)

1 ) Lodaria Viral Bhikhubhai Himmatlal
2 ) Mehta Rahul Jayantilal Jevantlal
3 ) Mehta Nayna Dinesh Jatashankar
4 ) Mehta Megh Bhagirath Shirishchandra
5 ) Parekh Vinaychandra Panachand
6 ) Parekh Varsha Shailendra Chandulal
7 ) Mehta Bina Pankaj (D/o Hiralal M Shah)
8 ) Sheth Sonal Piyush Mahendra Jivraj
9 ) Sheth Bhumika Jayesh Vrajlal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.