Monday, August 22, 2016

WhatsApp Message

Working Committee of M V J Samaj 

Shree Laltikumar Pranjivan Sanghavi - Pramukh

Shree Hitesh Chandulal Doshi - Uppramukh

Shree Maheshbhai Jatashankar Shah - Chairman Trust Board

Shree Rakesh Vasantkumar Lodaria - Maha Mantri

Shree Chetan Harendrabhai Mehta - Sah Mantri

Shree Hitesh Chimanlal Sanghavi - Sah Mantri

Shree Nilesh Bhogilal Sheth - Khajanchi

Samaj (Movadi Mandal) Na Sarve Nava Padadhikari Ne Khub Khub Abhinandan....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.