Friday, September 22, 2017

અવસાન

ભડિયાદ (પીર) (હાલ મીરારોડ) ગં. સ્વ. સવિતાબેન જેઠાલાલ ડાહ્યાલાલ શાહના પુત્ર કનક (ઉં. વ. ૫૩) ૧૬-૯-૧૭ના શનિવારના અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે પ્રફુલ્લાબેનના પતિ. કુમારી કૃતિકા (કોમલ) તથા બીનલના પિતાજી. શ્ર્વસુર પક્ષે ટીકર (રણ) નિવાસી (હાલ બોરીવલી) સ્વશ્રી કાંતીલાલ લાલચંદ દેવશીભાઈ મહેતાના જમાઈ. કાંતીભાઈ, નરેશભાઈ, પંકજભાઈ, યશવંતભાઈ, કુંદનબેન કાંતીલાલ, પ્રવિણાબેન રમણીકલાલ, કોકિલાબેન મહેન્દ્રભાઈ તથા ભારતીબેન નરેન્દ્રભાઈના ભાઈ. ઠે: વી-૧૦, વિનયનગર, ફ્લેટ નં. ૩૦૪, પ્લેસન્ડ પાર્કની સામે, બ્રાન્ડ ફેકટરીની પાછળ, મીરા-ભાયંદર રોડ, મીરારોડ (ઈ.) લૌકિક વ્યવહાર બંધ છે.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.